Pretraga

Servisni modeli Cloud Computinga

Software as a Service (SaaS)

SaaS omogućava klijentima da koriste usluge podešavanja i korišćenja aplikacija koje se nalaze na infrastrukturi pružaoca usluga. To znači da provajder obezbeđuje potreban hardver (serveri, memorije, procesori i sl.), kao i aplikaciju koja je klijentu potrebna. Njoj može da se pristupa preko različitih uređaja i interfejsa, kao što je web Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera…). Primer ovog modela je webmail, kao što su Yahoo ili Gmail. Kod ovog modela, korisnici nemaju kontrolu nad konfiguracijom hardvera i softvera koji koriste.

Platform as a Service (PaaS)

Cloud platforma kao usluga predstavlja model u kome korisnici koriste aplikacije koje su kupili ili sami razvili, a u Cloudu koriste platformu koja će njihovu aplikaciju podržati. U ovom slučaju, klijenti nemaju kontrolu nad hardverom provajdera, već samo nad svojim softverom koji se nalazi u Cloudu.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Cloud infrastruktura kao usluga je model u kome klijenti dobijaju na raspolaganje hardverske resurse i tehnologiju u vidu procesorske snage, prostora na disku, operativnih sistema i slično. Ne postoji mogućnost kontrole samog hardvera, ali moguće je upravljati operativnim sistemima, prostorom na disku, aplikacijama, i u posebnim slučajevima odabrati neke dodatne opcije provajdera, kao na primer Firewall, monitoring aplikacija i hardverskih resursa…