Pretraga

Kontakt centri

Sve više kompanija prepoznaje značaj Kontakt centra, kao glavnog mesta kontakta sa klijentima putem telefona, e-maila, fax-a ili Interneta.Mi sebe smatramo specijalistima nezavisnim od tehnološke platforme jer u saradnji sa korisnikom implementiramo za njega optimalnu tehnologiju iz našeg širokog spektra kontakt centar rešenja. Partneri smo sa vodećim svetskim kompanijama na ovom polju - AVAYA, Altitude, CISCO, Interactive Intelligence, Intel - Dialogic. 

U trendu opšteg prihvatanja IP telefonije u poslovnom svetu između više opcija, po kriterijumu standarda i jednostavnosti, najbolju perspektivu ima SIP (Session Initiation Protocol - standard za kontrolu sesije za niz komunikacionih medijuma), kao naslednik H.323 protokola.

Bilo da je vaša organizacija na jednoj ili više lokacija, IP telefonija omogućava efikasnije premeštanje i promene u odnosu na centralizovane telekomunikacione konfiguracije, distribuirane agente i virtuelne kontakt centre.

Jednostavna implementacija zasnovana na Interaction Center platformi i SIP protokolu daje softverska rešenja za:

  • IVR (Interactive Voice Response)
  • ACD (Automatic Call Distribution)
  • Call monitoring
  • Voice mail
  • Unified messaging
  • Web - based interaction functionality
  • Skills - based routing
  • Screen pop
  • CRM and ERP application integration
  • Voice and screen recording

Sektor za elektronsko poslovanje (SEP)
direktne linije: (011) 3108 680, 3108 690
e-mail: ebusiness@saga.rs