Pretraga

iBanking - Spremni za inteligentno bankarstvo

Vreme je za Banking online rešenje koje odgovara zahtevima Vašeg biznisa i marketinga

Karika koja nedostaje

U privatnom životu deo smo virtuelnog sveta u kom se družimo, komuniciramo i sarađujemo. Delimo interesantne multimedijalne sadržaje koju su odabrani za nas na osnovu naših interesovanja i opredeljenja. Koristimo razne uređaje koji su jednostavni i laki za učenje i korišćenje jer su usmereni na korisnika. Osećaj je sjajan. Imamo potpuno drugačiji doživljaj kada komuniciramo sa kompanijama na Internetu.

„Veliki IT“ u kompanijama obezbeđuje unutrašnji pogled na poslovanje. Glavni zadatak je optimizacija internih procesa. Čak je i korisnički interfejs dizajniran da prati logiku internih procesa i ne uzima uopšte u obzir iskustvo korisnika. Samo proverite e-Banking aplikaciju koju koristite. U većini slučajeva očigledno je da se radi samo o dodatku na core aplikaciju i da ne ispunjava očekivanja kada je u pitanju obezbeđivanje odličnog korisničkog iskustva. Kao i antropolozi, moramo da pronađemo kariku koja nedostaje - vezu između dva sveta.

Koji su osnovni zahtevi i na koji način možemo da povežemo ova dva sveta? Postoji mnogo društvenih rešenja za preduzeća, ali da li postoji i karika koja nedostaje? Možemo li na pravi način da povežemo dva sveta?

Osnovna karakteristika našeg virtualnog sveta danas je društvenost, otvorenost, saradnja, transparentnost i želja za deljenjem. Sa druge strane, svet velikih preduzeća je gotovo mistično zatvoren, zaštićen i samo je izuzetno mali deo iz korporativnih aplikacija predstavljen odabranim klijentima putem web interfejsa.

Postoji pet osnovnih zahteva:

  1. Obezbediti sjajno korisničko iskustvo

  2. Omogućiti bezbedan prostor za poslovnu saradnju

  3. Obezbediti upravljanje znanjem

  4. Unapređenje prodaje

  5. Uključivanje zaposlenih / gejmifikacija