Pretraga

iBanking - Spremni za inteligentno bankarstvo

Vreme je za Banking online rešenje koje odgovara zahtevima Vašeg biznisa i marketinga

Iskustva korisnika

“Sa funkcionalno i vizuelno unapređenim formama, dvosmernom komunikacijom, multimedijom… iBanking je evoluirao u aplikaciju sa velikim potencijalom. Svojim fleksibilnim konceptom, aplikacija nudi različite servisne i prodajne mogućnosti u korak sa svetskim trendovima. Očekujemo da naši korisnici novu aplikaciju dožive kao savremeno rešenje za svoje finansijske potrebe. Ovo rešenje je, u odnosu na druga rešenja koja smo razmatrali, izgledalo kao najprilagodljivije našim potrebama koje imamo kao banka, kako u smislu atraktivnosti rešenja za korisnike, mogućnosti da ovu aplikaciju pretvorimo u pravi kanal prodaje naših proizvoda, tako i u smislu budućeg razvoja IT tehnologija i njihove primene. Sa ovim konceptom kao i strategijom razvoja aplikacije ne očekujemo da ćemo u nekom trenutku u budućnosti doživeti situaciju da je potrebno potpuno promeniti aplikaciju zbog zastarelosti.”

Saša Bilanović, Rukovodilac odeljenja elektronskih kanala prodaje ,Raiffeisen Banka

 

“Nakon pažljivog analiziranja eBanking proizvoda na tržištu, Banca Intesa je shvatila da progresivan pristup iBanking rešenja može da pomogne banci da dostigne visok nivo zadovoljstva korisnika korišćenjem alternativnih kanala za pristup finansijskim informacijama. Sa druge strane, iBanking daje banci mogućnost, da po prvi put, zaista ima sve što je potrebno za samostalno kreiranje finansijskog portala. iBanking rešenje će takođe pomoći našoj banci da se brzo prilagođava promenama koje se dešavaju na bankarskom tržištu.”

Zorana Branković, Head of e-service Unit, Banca Intesa

 

“Societe Generale Banka je odlučila da sa postojećeg eBanking korportivnog rešenja pređe na novi iBanking sistem kako bi korporativnim klijentima ponudila prošireni stepen funkcionalnosti. Sa njim, klijenti će biti u prilici da koriste jednostavan i lak za korišćenje interfejs, sa naprednim opcijama, koji mora da poseduje svaki servis za elektronsko bankarstvo. Implementacijom iBanking rešenja, naša banka će otvoriti novi vid komunikacije sa korporativnim klijentima kojima će ovo biti od velike pomoći u svakodnevnom poslovanju sa bankama.”

Dejan Gleščić, Izvršni direktor (u trenutku implementacije iBanking rešenja), Strateški razvoj i marketing, Societe General

 

“AIK Banka pažljivo prati trendove i zna siguran način da poboljša zadovoljstvo korisnika nudeći bankarske usluge putem različitih kanala. Vlasnici računa u našoj banci žele da budu u stanju da upravljaju svojim finansijama kako posetom filijalama banke tako i udaljeno preko različitih mobilnih uređaja. Sa novim iBanking i mBanking rešenjem, mi smo odgovorili na zahteve naših korisnika, nudeći im aplikacije prilagođene korisniku sa unapređenim servisima i priliku da koriste najsavremenije tehnologije.”

Igor Pivalica, Izvršni direktor,Odeljenje za Nove bankarske tehnologije i upravljanje, AIK Banka