Pretraga

Pravna pouka

Osnovni podaci o preduzeću i pravna pouka za komunikaciju putem e-maila

Saga CG d.o.o. Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona 108/I,
81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 20 201 160, +382 20 244 310  
Faks: +382 20 201 161

Matični broj: 02657597
PIB: 02657597
PDV: 92/31-00759-5
Šifra područne jedinice poreskog organa: 922

Računi:
NLB Montenegrobanka: 530-19749-33
Podgorička banka SGG: 550-8970-42
Atlasmont banka: 505-80550-48
Hipotekarna banka: 520-22527-06


Pravna pouka:
Informacija sadržana u ovoj poruci namenjena je samo osobi ili pravnom licu kome je adresirana. Poruka može da sadrži materijal koji je poverljiv ili namenjen samo određenom krugu osoba. Svaki pregled, kopiranje, distribucija i druga upotreba ove poruke, ili preduzimanje bilo kakve radnje koja je u vezi sa ovom porukom, zabranjeno je svim osobama ili pravnim licima kojima ova poruka nije namenjena. Ukoliko ste ovu poruku dobili greškom, molimo Vas da kontaktirate pošiljaoca i obrišete kompletnu poruku sa svih računara. Preduzeće Saga d.o.o. Beograd nije odgovorno za tačan i potpun prenos ove poruke kao ni za eventualno kašnjenje i bilo kakvu slučajnu štetu koja bi mogla da bude posledica prijema ili korišćenja ove poruke.