Pretraga

Osnovni podaci o preduzeću

Saga CG d.o.o. Podgorica

Osnovana: 2007. godine

Sedište kompanije
Bulevar Džordža Vašingtona 108/I,
81000 Podgorica,
Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 201 160
Fax: +382 (0) 20 201 161
e-mail: office@saga.me

 

Saga d.o.o. Beograd

Osnovana: 1989. godine

Sedište kompanije
Bulevar Zorana Đinđića 64a
(GTC House)
11070 Beograd, Srbija

Telefon: +381 (0) 11 3108 500
Fax
: +381 (0) 11 3108 567
E-mail adresa: office@saga.rs


Tip organizacije
:
Kompanija u privatnom vlasništvu,
društvo sa ograničenom odgovornošću

Većinski vlasnik je New Frontier Holding GmbH (NFH)


Ostale k
ompanije koje posluju u okviru sistema New Frontier Group:


New Frontier Group - Austrija
Romsys - Rumunija
Technoserv Consulting - Rusija, Ukrajina
Xapt - Mađarska, SAD, Kanada, Australija
NF CSB - Slovenija
New Frontier Poland - Poljska
Tegetdot - Srbija
Teligent - Rusija
New Frontier Innova - Srbija
Smart - Srbija
NPS - Srbija


Kompanije koje posluju u okviru sistema Saga
:
Saga CG d.o.o. Podgorica (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Saga RS d.o.o. Banja Luka (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Saga MK DOOEL Skopje (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Smart d.o.o. Novi Sad (Saga je vlasnik 60% preduzeća)
NPS d.o.o. Beograd (Saga je vlasnik 60% preduzeća)
New Frontier Innova d.o.o. Beograd (Saga je vlasnik 100% preduzeća)

Broj zaposlenih u regionu: >290