Pretraga

Oblasti poslovanja

Infrastruktura

Saga može da ponudi, projektuje i instalira celokupnu IT infrastrukturu koja je potrebna jednom preduzeću. Naša partnerstva sa svetskim kompanijama i obučeno osoblje garantuju vrhunsku uslugu. Inženjering, strukturno kabliranje, aktivna mrežna oprema, serverska i klijentska rešenja, HW/SW, antivirusna zaštita, bezbednost - biometrija, LAN/WAN mreže, IP telefonija, Infocus projektori... Detaljnije...

Telekomunikacije

U ovoj oblasti Saga ima vrhunsko iskustvo u implementaciji različitih tehnologija, kako na Enterprise tržištu tako i na Telco/Carrier tržištu operatera i provajdera. Voice over IP, WAN/LAN, FR/ATM, Telco/Carrier rešenja, IP/MPLS, SDH, DWDH, Network Management rešenja, Soft Switch rešenja, Cable Distribution System. Detaljnije...

Business Critical Computing i Data centri

"Wintel" i RISC/UNIX bazirani proizvodi i rešenja, serverska rešenja i serverski operativni sistemi, SAN/NAS, HP Openview, Network Management rešenja, klasteri, High Availability Reše-nja, podrška, konsalting i konsalting u oblasti bezbednosti.

Klijentska/desktop rešenja

"Wintel" Based proizvodi i rešenja, UNIX/JAVA, JAVA Desktop System, Star Office, Mozilla, operativni sistemi, office aplikacije, periferijska oprema.

Collaboration & Enterprise Content Management

Document management, Oracle Collaboration Suit, Microsoft SharePoint®, Microsoft Exchange®, Sun-JAVA Enterprise System...

iBanking

Sagino iBanking rešenje predstavlja platrofmu koja integriše finansijske (eBanking) usluge, ali i ostale vidove komunikacije i servise koji postoje i koji korisnici već danas koriste (Facebook, Youtube, Twitter, Google), kao i one koji imaju otvoren API okrenut ka "lakoj" web integraciji. Detaljnije...

Kontakt centri

U ovoj oblasti Saga nudi proizvode i rešenja Bankarskim sistemima, Telco/Carrier provajderima i operaterima, dok se neka rešenja mogu koristiti i u industriji zabave posebno na polju IVR. Pozivni centri, IVR (Interactive Voice Response), Kontakt centri, Registrofon, CRM (Customer Relationship Management). Detaljnije...

Multikanalni sistemi za pristup radi prezentovanja podataka i obavljanja sigurnih transakcija

Sagini paketi za elektronsko bankarstvo omogućuju korisnicima da obavljaju bankarske poslove i transakcije sa bilo kog mesta, i sa bilo kog aparata (pristupnog kanala), SMS, faks, Internet, telefon, mobilni telefon... 25 od 39 banaka koje posluju u Srbiji su naši klijenti u raznim oblastima. Dok je u oblasti kliringa Saga trenutno partner sa SVIH 39 BANAKA u Srbiji. eBanking, mBanking, KUBA, WEPLAT, WEPLATD, TBS, kliring, poslovna automatizacija, eSecurity. Detaljnije...

Poslovna rešenja

ERP (Enterprise Resource Planning), Business Intelligence, Data Warehouse, Fraud Management, Revenue Assurance HP Openview, Enterprise Resource Planing, Avizo, Navision. Detaljnije...

Profesionalni servisi

Saga svoju ponudu zaokružuje profesionalnim servisima u oblasti edukacije, konsaltinga, dizajna, i podrške. Saga je autorizovani servisni centar za proizvode sledećih partnera: HP, Sun Microsystems, Fujitsu Technology Solutions, APC, Hitachi Data Systems...