Pretraga

Istorijat

Privatna kompanija Saga Beograd osnovana je 1989. godine u Beogradu. Početak poslovanja fokus je imao na inženjeringu računarskih mreža i proizvodnji računara.

Od tada u Sagi postoje sektori za mrežu, proizvodnju, prodaju i nabavku. 1993. godine osnovana je prva Sagina ćerka-kompanija, Saga Infotech, koja se bavi pre svega projektovanjem i razvojem poslovno-informacionih sistema, pružanjem konsultantskih usluga i integracijom složenih hardversko-softverskih sistema. Sada je najveći Oracle partner u Srbiji. 

Partnerski ugovor sa Sun Microsystems (koji je sada deo Oracle korporacije) potpisan je 1996. godine. On učvršćuje našu poziciju sistem integratora. Danas je Saga Channel Partner. Ima „Sun Partner Advantage“ i „Sun ServicePro“ statuse. Iste godine ostvaruje partnerstvo sa preduzećem Bay Networks koje je od 1999. u sastavu Nortela. Sa Compaqom, tada najvećim svetskim proizvođačem personalnih računara baziranim na MS Windows/Intel platformi i velikim proizvođačem servera, 1997. godine sklapamo još jedan, za nas veoma važan ugovor. Compaq se udružuje sa Hewlett Packardom od 2002. godine i od tada posluju pod imenom Hewlett Packard. Iste godine smo sklopili partnerstvo sa preduzećem Lucent Technologies (spojili su se sa kompanijom Alcatel 2006. godine), iz kojeg se 1999. izdvaja Avaya Communications sa kojim takođe imamo ugovor. Sektor za integraciju računarske telefonije (Computer Telephony Integration – CTI/IVR) osnovan je 1998. Godine, a od 2002. nosi naziv Sektor za elektronsko poslovanje i svojim proizvodima za eBanking zauzima oko 40 odsto tržišta. Saga 2000. godine preuzima preduzeće ComNET, koje je specijalizovano za telekomunikacione mreže i time učvršćuje svoje sposobnosti i pozicije na tržištu. Danas je Saga najveći partner Telekoma Srbije u poslovima mreže nove generacije. 

Sa liderom u proizvodnji mrežne opreme i usluga, Cisco Systemsom 2001. godine sklapa partnerstvo. Sada smo jedan od najvećih lokalnih Cisco partnera, sa najvećim brojem Cisco sertifikovanih partnera. Iste godine postajemo i sertifikovani Microsoftov partner, a danas smo njihov najveći parter u Srbiji sa statusom Large Account Reseller.

Sa kompanijom Telekom Srbija Saga 2002. ugovara najvažnije infrastrukturno rešenje za nacionalni projekat SMIN mreže (Serbian Multiservice Internet Network, odnosno Srpska višenamenska internet mreža). Stotine kilometara kablova i preko 20.000 postavljenih konekcionih pozicija po Srbiji obezbeđuju kvalitetnu infrastrukturu za razvoj internet mreže. Dve godine kasnije, paralelno sa implementacijom hardvera, Saga je nakon uspešnih godina saradnje sa Microsoftom postala njihov Gold partner. Za potrebe Telekoma Crne Gore, posle uspešno instalirane SMIN mreže, u martu 2003. godine Saga je počela sa projektom implementacije nove multiservisne mreže za prenos podataka čije je projektno ime MIPNet (Montenegrin IP Network). Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim projektom je realizacija pouzdane, skalabilne IP mreže bazirane na MPLS protokolu koja će omogućiti implementaciju široke lepeze servisa kao što su:VPN, VoIP, Video on Demand, Remote Learning... 

Istog meseca, Saga je postala Cisco Premier Partner. Sa preduzećem Hitachi Data Systems 2004. sklapa partnerstvo. Partnerstvo sa kompanijama Fujitsu-Siemens Computers (sadašnji Fujitsu Technology Solutions) i Interactive Intelligence sklapa 2005. Novembra te godine, Saga je dobila Evropsku nagradu za bankarstvo (European Banking Technology Award) za najbolje rešenje u oblasti sistema za kliring i poravnanja. Rešenje je primenljivo i na druge oblike međunarodnog kliringa, a ne samo na kliring čekova. Od 20.06.2006. Saga je sertifikovana po standardu ISO 9001 za oblasti: projektovanje sistema, realizacija rešenja, izvođenje usluga, isporuka opreme i tehnička podrška u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. 

Svoje širenje u regionu Saga počela je otvaranjem predstavništva u Crnog Gori i Republici Srpskoj 2007. godine, sa kancelarijama u Podgorici i Banja Luci. 2008. postaje Cisco Silver Certified, a 9. februara 2009. Cisco Gold Certified Partner. Dva dana kasnije, Saga je otvorila predstavništvo u Makedoniji. U drugoj polovini marta, Saga je resertifikovana po ISO 9001:2008 standardu. U junu je postala thawte partner. Počevši od decembra 2009. pridružila se New Frontier Holding GmbH, koji je većinski vlasnik i ujedno strateški partner, tako što je postala šesta članica New Frontier Group.